Maniptech

Údržba, záručný & pozáručný servis v plnom rozsahu

Vitajte na stránkách, kde všetko prezentované sa týka manipulačnej techniky. Zaoberáme sa servisom vysokozdvižných vozíkov a manipulačnej techniky, školením obsluhy motorových vozíkov, predajom náhradných dielov a predajom samotných vozíkov po oprave. Pre zmluvných partnerov vykonávame celoročný servis a revízie vysokozdvižných vozíkov, revízie prídavných zariadení a taktiež vykonávame revízie zariadení na LPG, namontované vo VZV. Naša činnosť má charakter komplexného servisu v danej oblasti.

Vykonávame servis vysokozdvižných vozíkov svetových značiek.