Školenia vodičov vysokozdvižných vozíkov 8.2.2019

Školenia pre záujemcov o obsluhu motorových vozíkov rôznych značiek

Školenia vodičov vysokozdvižných vozíkov

Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce v súvislosti s opravami ktoré vykonávame na vysokozdvižných vozíkoch, je ideálna kombinácia pre maximálnu efektivitu kurzu a spokojnoť klientov, čo v neposlednom rade prispieva ku kvalitnejšej starostlivosti pracovníkov o zverenú techniku a majetok firmy.

Vykonávame školenia obsluh motorových vozíkov základné, opakované, rozširovacie a aktualizačnú odbornú prípravu - AOP.

Cieľom výchovy a vzdelávania nášho školiaceho strediska je stanovenie presných zásad pre činnosť v rozsahu základného školenia, aktualzačnej prípravy a činnostiam z toho vyplývajúcich.

Školenia vykonávame v zmysle STN ISO 3691 + Amd 1 a STN 268805 odst. 4, v priestoroch vlastného školiaceho strediska, prípadne v priestoroch objednávajúcej organizácie.

Pre praktickú časť výchovy a vzdelávania v priestoroch školiaceho strediska sú využívané vysokozdvižné vozíky zn. HYSTER, typu H 1,6 FT a vozíky zn. DESTA, typu DVHM 3522 TXK.

Informácia pre žiadateľov o preukaz obsluhy motorových vozíkov

Rozdelenie motorových vozíkov
Pre stanovenie klasifikácie motorových vozíkov platí STN ISO 5053.

Na účely rozsahu školenia a vydania preukazu obsluhy sa motorové vozíky rozdeľujú podľa druhu pohonu, účelu používania, nosnosti a spôsobu obsluhy podľa tabuľky do tried a druhov.

Triedy sa označujú rímskymi číslicami, druhy sa označujú v závislosti od spôsobu obsluhovania motorových vozíkov veľkými písmenami abecedy.

Rozdelenie podľa tried: I. – elektrické vozíky / akumulátorové /

II. – motorové vozíky / spaľovací motor /

Rozdelenie podľa druhov:
A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené

B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením

C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením

D - vysokozdvíhacie ručne vedené

E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením

G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou

Z - špeciálne vozíky

Rozdelenie podľa nosnosti:
W1 - vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť do 5 ton

W2 - Vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť nad 5 ton

Vykonávame servis vysokozdvižných vozíkov svetových značiek.

Zetor
Hyster
Skoda
Balkancar
Kubota
Yanmar
Cummins
Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.